Am Ufank hat ech gemengt, de Robert Habeck géng iwwer

Am Ufank hat ech gemengt, de Robert Habeck géng iwwer der Fedamo hir Aussoë iwwer d’Mobilitéitspolitik schwetzen, mee et ass iwwer d’Ried vum Trump zu Davos. Oder awer net dach awer…