LFT AS A SOLO -14yo -PC -Mouse & Keyboard -7K Arena(letzte

LFT AS A SOLO
-14yo
-PC
-Mouse & Keyboard
-7K Arena(letzte Season)
-Brainplay
-Gut in Endgames
Zu dir:
-14+yo
-PC
-Controller oder MnK
-min. Champ( letzte Season)
-Gut in Endgames
-not toxic
BEI INTERESSE DM ME